Nuovo oggi: 277 | venduto: 606
c
Lusitano Giumenta 4 Anni 155 cm Falbo
2 Video
+10 Immagini

Gekörte Lusitanostute in Sonderfarbe

Tipo di inserzione: Cavallo in vendita
ID inserzione: 2865909
Data di pubblicazione: 26/11/2021
Annunci chiamata: 303
Annuncio annotato: 16
12.800 €
LUSO LOVE, Lda
2815-846 Vale Figueira Portogallo
Referente:
Michaela Heindl
Mostra numero di telefono
Segna
Stampa
r Reclamo

Ulteriori informazioniIl LUSITANO è una razza di cavallo dal Portogallo, è forte nel tipo barocco. L'origine del LUSITANOS più non può essere rintracciato. Possibilmente, discendono da andalusa, che sono stati rifiniti con alcuni sangue arabo. LUSITANOS sono spesso usati come cavalli in Portogallo di corride. In Portogal ... Maggiori informazioni su horse breed Lusitano
Lusitano
A sangue caldo
Giumenta
4 Anni
155 cm
Falbo
Dressage
Associacao Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL)

Descrizione

Tedesco
 • Inglese
 • Polacco
 • Italiano
 • Svedese
 • Olandese
 • Spagnolo
 • Francese
 • Tedesco
 • Russo
Ninfa ist 4,5 Jahre alt und steht noch voll in der Entwicklung. Sie wurde nach einer langen wunderschönen Kindheit auf dem Campo im Sommer aufgestallt und angeritten. Die Basis hat sie verstanden und braucht jetzt noch ein bisschen Zeit um in ihrem Körper zu reifen. 

Ninfa ist eine sehr wache Stute, die ihre Umgebung immer im Blick hat. Sie ist mutig, neugierig und dazu auch noch eine richtige Schmusemaus. 

Bei der Arbeit ist Ninfa immer eifrig und möchte verstehen was man ihr erklärt. Aufgrund des Ausbildungsstandes ist sie aktuell aber kein Anfängerpferd. Dem Menschen gegenüber ist sie immer freundlich und für jeden Spaß zu haben. Das wird mal eine Stute die für ihren Menschen durchs Feuer geht. Wer Lust hat sich eine mutige Lusitanostute zur Verbündeten zu machen ist hier genau richtig. 

Ninfa wurde von der APSL gekört, misst aktuell 1,54m und wird an Größe maximal noch 2-3 cm zulegen. Wie alle von uns importierten Lusitanos hat auch Ninfa aktuelle Röntgenbilder inklusive Rücken.

Für weitere Infos zu Ninfa oder um ein Kennenlernen mit ihr zu vereinbaren meldet euch gerne jederzeit unter 00491622822045. 

Bitte beachtet die in Bayern aktuell geltende Corona Regel 2G+ wenn ihr einen Besuch bei uns plant.
Questo testo è stato tradotto automaticamente.
Ninfa is 4.5 years old and is still in full development. After a long beautiful childhood on the Campo, she was set up and ridden in the summer. She has understood the basis and now needs a little time to mature in her body. 

Ninfa is a very alert mare who always keeps an eye on her surroundings. She is courageous, curious and also a real cuddle. 

At work, Ninfa is always eager and wants to understand what is being explained to her. Due to the level of training, however, she is currently not a beginner horse. She is always friendly to people and has fun for everyone. This will be a mare who goes through the fire for her human. If you feel like making a brave Lusitano mare an ally, this is the right place for you. 

Ninfa has been licensed by the APSL, currently measures 1.54m and will increase in size by a maximum of 2-3 cm. Like all Lusitanos imported by us, Ninfa also has up-to-date X-ray images including the back.

For more information about Ninfa or to arrange a meeting with her, please contact us at any time at 00491622822045. 

Please observe the Corona rule 2G currently applicable in Bavaria if you are planning a visit to us.
Questo testo è stato tradotto automaticamente.
Ninfa ma 4,5 roku i wciąż jest w pełnym rozwoju. Po długim pięknym dzieciństwie na Campo, została ustawiona i jeździła latem. Zrozumiała podstawy i teraz potrzebuje trochę czasu, aby dojrzeć w swoim ciele. 

Ninfa jest bardzo czujną klaczą, która zawsze ma oko na swoje otoczenie. Jest odważna, ciekawa, a także prawdziwa przytula. 

W pracy Ninfa jest zawsze chętna i chce zrozumieć, co jest jej wyjaśniane. Ze względu na poziom wytłoczenia nie jest jednak obecnie koniem początkującym. Jest zawsze przyjazna dla ludzi i dobrze się bawi dla wszystkich. To będzie klacz, która przejdzie przez ogień dla swojego człowieka. Jeśli masz ochotę uczynić odważną klacz Lusitano sojusznikiem, jest to właściwe miejsce dla Ciebie. 

Ninfa została licencjonowana przez APSL, obecnie mierzy 1,54 m i zwiększy rozmiar maksymalnie o 2-3 cm. Podobnie jak wszystkie importowane przez nas Lusitanosy, Ninfa ma również aktualne zdjęcia rentgenowskie, w tym tył.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Ninfa lub umówić się z nią na spotkanie, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie w 00491622822045. 

Prosimy o przestrzeganie zasady Corona 2G obowiązującej obecnie w Bawarii, jeśli planujesz wizytę u nas.

Discendenza

Posizione

83564 Soyen
Germania


Offerente

LUSO LOVE, Lda
E
2815-846 Vale Figueira
Portogallo
Referente
Michaela Heindl
Parliamo:
 

Contatta l’offerente

* Questi campi devono essere compilati


Invia messaggio

Ulteriori annunci del fornitore

Inviare tramite
9 n r
LUSO LOVE, Lda
E
2815-846 Vale Figueira
Portogallo
Referente
Michaela Heindl
i